ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΗ Διαχειριστική Επιτροπή της χορωδίας, 
όπως προέκυψε κατόπιν αρχαιρεσιών 
της 5ης Φεβρουαρίου 2018 είναι η εξής:
ΤΣΙΜΠΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        2591041698      6977468501         jodenkta@yahoo.gr
ΚΟΛΙΑΡΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       2510833988      6938752739        katerinakolia@hotmail.com

ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ          2510316449      6975900455        derme_ria@yahoo.gr
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                     6976600172                                 mariaamorphy@gmail.com    
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ        2510222794      6976064601        east-awe@yahoo.gr
ΖΑΛΟΥΜΗ ΡΟΛΑ                       6973983885                                 rolaz@hotmail.gr
Νομική σύμβουλος χορωδίας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΑΠΗΔιαχειριστής Ιστοσελίδας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

ΤΟΥ Σ.Φ.Γ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ1) Σκοπός και στόχος του τμήματος της χορωδίας, θα είναι η συνεχής βελτίωση ενός ερασιτεχνικού μεν αλλά όχι και ασυνεπούς - σχήματος, με ουσιαστική και συστηματική παρουσία, η σύνδεση της δραστηριότητας του τμήματος με την υπόλοιπη πνευματική ζωή του τόπου και η προσπάθεια να δίνει συναυλίες και να συμμετέχει σε ποικίλες εκδηλώσεις της πόλης, του νομού, άλλων ελληνικών πόλεων, αλλά και του εξωτερικού, εάν προκύψει. Το κίνητρο είναι η ίδια η μουσική και το να προαχθεί αυτή  και να γίνει κοινωνός της ο πολίτης και του πιο μικρού χωριού, και όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες και προβολή των συμμετεχόντων.

2) Το τμήμα παρακολουθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και όχι εξειδικευμένη μουσική πρακτική και θεωρητική εμπειρία, καλλιεργώντας τη μουσική τους ευαισθησία χωρίς επαγγελματικούς στόχους.

3) Για τη καλή λειτουργία του τμήματος και την εξυπηρέτηση των διαφόρων θεμάτων που θα προκύπτουν, όπως πιο κάτω αναφέρεται, θα εκλέγεται από τα μέλη της χορωδίας, κάθε χρόνο, στο τέλος κάθε χορωδιακής περιόδου μία πενταμελής επιτροπή. Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών του τμήματος, τη φροντίδα για την υλοποίηση των εκδηλώσεων ,την ανάθεση σε όποια μέλη μπορούν και θέλουν να συνεργαστούν μαζί της , διαφόρων θεμάτων όπως η διαφήμιση, οι χορηγίες, η διαχείριση της ιστοσελίδας, ο εφοδιασμός με γραφική και λοιπή ύλη, κλπ. Επίσης την τήρηση των όρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

4) Τα μέλη τα οποία θα συμμετέχουν στη χορωδία είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν μηνιαία, το ποσό των 10 Ευρώ για τα διάφορα έξοδα που θα προκύπτουν.

5) Τα μέλη της χορωδίας είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν τα μαθήματα της χορωδίας τα οποία θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα σε τόπο και ώρα που θα καθορίζεται από τον μαέστρο και την επιτροπή.

6) Για τα μέλη της χορωδίας, τίθεται μέγιστο όριο απουσιών  παρακολούθησης των μαθημάτων της χορωδίας . Αυτό θα είναι οκτώ (8) διδακτικές ώρες συνολικά για κάθε ετήσια περίοδο. Πέραν αυτών, με ευθύνη και ενέργειες της ως άνω επιτροπής, τα μέλη δε θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της χορωδίας. Εάν όμως το επιθυμούν, θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.
Επίσης ορίζονται, ως μέγιστη καθυστέρηση στα μαθήματα, τα δέκα (10) λεπτά από την αρχή του μαθήματος, για οκτώ (8) φορές κατά  τη διάρκεια της ετήσιας περιόδου και με τα ίδια , όπως πιο πάνω, αποτελέσματα, σε περίπτωση παρέκκλισης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αντικειμενικά δικαιολογημένες, επιτρέπεται να αποφασιστεί από την επιτροπή διαφορετικά.

7) Τα μέλη τα οποία για πρώτη φορά εγγράφονται και αρχίζουν να προσέρχονται στα μαθήματα, μετά το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, δε θα μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της  χρονιάς αυτής, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο μαέστρος, κρίνοντας ότι η κατάρτισή τους είναι επαρκής.

8) Πέραν της τακτικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας ο μαέστρος μπορεί να ορίσει επιμέρους διδακτικές ώρες και έκτακτες πρόβες όταν υπάρξει ανάγκη. Ολόκληρες διδακτικές ώρες ή μέρος του εβδομαδιαίου μαθήματος θα αφιερώνονται σε μαθήματα θεωρίας και μουσικοκινητικής αγωγής, όπου θα ισχύουν -όσον αφορά τη συμμετοχή και τις απουσίες- τα παραπάνω, όπου είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων.

9) Οι συναυλίες εκτός πόλης θα μπορούν να υλοποιούνται με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 35 άτομα, αλλά με σύνθεση που θα αποφασίζει ο μαέστρος, και που θα αφορά τον ελάχιστο αριθμό χορωδών από κάθε φωνή, ανάλογα με το ρεπερτόριο.

10) Τα θέματα συνεργασιών, λοιπών εκδηλώσεων πέραν των προγραμματισθέντων, διαφήμισης των εκδηλώσεων κλπ, αναλαμβάνει η επιτροπή, κατόπιν όμως μεθόδευσης, συμφωνίας και συνεργασίας με τον μαέστρο. Θα υπάρχει μόνιμη συνεργασία με -τουλάχιστον- μία από τις τοπικές  εφημερίδες και  ένα τοπικό ραδιοφωνικό κανάλι, όπου, σε τακτά διαστήματα, θα δίνονται δελτία τύπου από άτομα που θα ορίζονται να έχουν την ευθύνη της συγκεκριμένης ενέργειας, σχετικά με τις δραστηριότητες της χορωδίας. Ψηφιακοί δίσκοι με τις εκδηλώσεις της ομάδας, θα αναπαράγονται και θα είναι στη διάθεση των υπεύθυνων διαφήμισης, προκειμένου να διανέμονται σε σπόνσορες, χορηγούς, συναφείς πολιτιστικές ομάδες κλπ όταν αυτό είναι απαραίτητο (σύναψη συνεργασιών, υποστήριξη εκδηλώσεων κλπ). Λοιπά θέματα παρουσίασης, θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποχρεούται να τηρεί και το αρχείο εντύπων, φωτογραφιών, προγραμμάτων εκδηλώσεων δημοσιεύσεων κλπ

Λοιπά θέματα παρουσίας, πχ ενδυμασία των μελών στις εκδηλώσεις, θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή, σε συνεργασία με τα μέλη.

11) Από την πιο πάνω πενταμελή επιτροπή, ένας θα ορίζεται υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων και ένας υπεύθυνος επικοινωνίας.

12) Θέματα δεοντολογίας, τάξης και πειθαρχίας που πιθανόν θα προκύπτουν, θα τίθενται προς εξέταση στην ολομέλεια της χορωδίας κατόπιν συζήτησης με τον μαέστρο και την ευθύνη της τήρησης των αποφάσεων θα έχει η επιτροπή.

13) Τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίζει ο μαέστρος θα τίθενται υπόψη της επιτροπής, σε χρόνο, πάντα, εκτός του καθορισθέντος για τα μαθήματα και θα ακολουθείται η παραπάνω τακτική.

14) Μία φορά κάθε μήνα, θα γίνεται μια συνάντηση των μελών της χορωδίας, εκτός του χρόνου διδασκαλίας (προτείνεται η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και για μια ώρα πριν το μάθημα) όπου θα συζητούνται διάφορα θέματα και προβλήματα που θα προκύπτουν και θα παίρνονται αποφάσεις, τις οποίες θα υλοποιεί η ως άνω επιτροπή.

15) Ευνόητο θεωρείται ότι όποιο μέλος έχει τη διάθεση αλλά και διαθέτει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να συνδράμει την επιτροπή και να βοηθήσει στην προαγωγή των συμφερόντων του τμήματος είναι επιθυμητό να το πράξει, με την προϋπόθεση, να το γνωρίσει προηγουμένως, στην επιτροπή.

16) Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών, η επιτροπή θα έχει την ευθύνη για τη γνωστοποίηση σε αυτά των παραπάνω όρων και αποφάσεων και την προσυπογραφή του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και ο μαέστρος την ευθύνη για τις ακροάσεις και λοιπά γνωστικά θέματα.

17) Αντίγραφο του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του τμήματος της χορωδίας θα δίνεται σε όλα τα μέλη  της.

18) Για κάθε άλλο θέμα που θα προκύπτει, εφόσον δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδια είναι η ολομέλεια.


Φόρμα άμεσης επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *